Общинските съветници ще гласуват на 30 април създаването на нов раздел, уреждащ режима на безплатно паркиране на изцяло електрически превозни средства /ИЕПС/- електромобили и електрически превозни средства с горивна клетка /ЕПСГК/- електромобили с водородно гориво, както и промяна в териториалния обхват на режима на платено паркиране на бул. “Христо Ботев“ от светофарите на кръстовището с бул. “Мито Орозов“ до пресечката с ул. “Антим I“.

С регистрацията на електрически автомобили в гр. Враца, възникна и необходимостта от регламентиране на реда и условията, при които този вид превозни средства да паркират безплатно в обособените зони за почасово платено паркиране на територията на гр. Враца, след надлежно издаден стикер с оглед стимулиране развитието на екологичния транспорт.