До края на януари 2021 година децата от предучилищна възраст във Враца, могат да не посещават детските градини и училищата по желание на родителите.

Освобождаването от учебните занимания е допустимо след писмено уведомление до директора от родителя.
Отсъствията за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.
Решението бе взето от образователния министър, след предложение от кмета Калин Каменов във връзка с епидемичната обстановка във Враца.