„Мястото на вашата коалиция е важно, защото в нейно лице десният избирател отново намери представителство в парламента. Отреди ви важна роля в общия политически ред в страната”.

Това заяви президентът Румен Радев пред представителите на”Демократична България”, които участваха в консултациите за съставяне на правителство.

„Изправени сме пред редица предизвикателства, които поставят Народното събрание пред отговорната мисия да състави най-скоро оперативно и отговорно правителство”, каза още той.

„Знам, че имате амбициозни предложения за промени. Вие сте и единствената коалиция до момента, която заяви готовност и внесе проекта за промяна на Конституцията, който все още не може да достигне до пленарна зала”, допълни още Радев.

„Всички участници в тази процедура носим отговорността да разчетем правилно както вота на избирателите, така и повелите на времето. Ситуацията е сложна на много нива”, заяви лидерът на „Демократична България” Христо Иванов.

Според него България е изправена пред три кризи едновременно – здравна, икономическа и криза на държавността.

„Икономическите последици от здравната криза преливат към икономическа депресия, на прага на която се намира страната. Това изисква бърза модернизация. Тук е връзката с възможността, която ни дава Планът за развитие и устойчивост. Ако наистина успеем да превърнем този ресурс в инвестиция в тази модернизация, ние ще можем да дръпнем страната напред”, коментира още Иванов.

„Отиващото си управление не е просто поредното правителство, което слиза от сцената, след като е изтекъл мандата му като част от един демократичен процес. Тук говорим за едно управление, което е натоварено с изключително тежки проявления на дълбоката институционална криза, в която се намира страната. За съжаление, тази криза нито започва, нито свършва с това управление”, коментира той.

И допълни: „Трябва да съумеем не просто да приключим с 10-годишното управление на Борисов, но да видим в дълбочина онези неща, които са направили възможни тези дефицити, за да намерим трайно решение”

„Демократична България” има амбициозна визия за решаване и на трите кризи. Отдаваме значение на кризата на държавността като предпоставка за решение на всички останали въпроси. Явихме се с такава програма на изборите и избирателят се произнесе”, каза още Христо Иванов.

„На този етап смятаме, че здравата основа, върху която трябва да се разсъждава и да фокусираме усилията си за отговорен опит да излъчен управление е мандата на втората политическа формация. Ако от „Има такъв народ” бъде потърсена нашата подкрепа, ние ще бъдем готови да влезем в едни изключително отговорни разговори за това каква е тяхната визия за управление”, посочи той.