Враца е първата извън столична община в страната, в която са доставени чисто нови тролейбуси.

Първите нови тролейбуси вече са във Враца. До края на месеца ще пристигнат всичките 9. Предстои да бъде подписан договор за изработване и доставката и на 13 нови електробуса, съобщи кмета на Враца Калин Каменов.

Тролейбусите са произведени от полската фирма „ENERGIS”. Превозните средства са с дължина от 12,5 м., с общ капацитет до 85 пътници. Подвижният състав за градския транспорт на Враца е оборудван с най-модерната климатична и вентилационна система, с информационни табла вътре в превозното средство, както и с видеонаблюдение.

Тролейбусите са напълно достъпни за хора със специални потребности.

Успоредно с това, модернизирането на градския транспорт продължава, като в състава му ще бъдат включени още 13 чисто нови електробуса.

Обновяването на градския транспорт е извършено със средства по ОП „Околна среда“, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 26 млн. лв. Финансирането е осигурено след направено предложение от УС на Националното сдружение на общините за увеличаване на бюджета на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух от 115 млн. лв. на 390 млн. лв. Така, Враца бе сред 11-те общини от страната, които получиха финансиране от Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда“ за обновяването на градския си транспорт.