Проверките на Инспектората и полицията продължават. Инспектират се търговски обекти и заведения;
Обект на проверки са и пазарите на открито и закрито, като в инспекциите участват и представители от Агенция по храните.