Във връзка с предстоящия протест, насрочен за 06.02.2024 г. от 10:00 ч. и организиран от СНЦ “Врачански съюз на зърнопроизводителите”, на основание чл. 12 ал. 1 от ЗСММ, със заповед на кмета Валя Берчева е определена промяна на сборния пункт на протестиращите, съобщават от Община Мизия.
Новият сборен пункт ще бъде в уширението на автобусната спирка на улица „Сергей Румянцев“, пред сградата на Център за подкрепа и личностно развитие-Мизия, без промяна на началния час.
Издадена е заповед протестът да се проведе при спазване на изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите:
-да не се допускат застрашаване на обществения ред в населените места, нарушаване правата и свободата на други граждани,
– да не се допусне затрудняване на движението на жителите и гостите, на линейки, полиция, противопожарни автомобили, сметоизвозващи машини, училищни автобуси, автомобили, зареждащи магазини, както и автобусите, осигуряващи транспорт на
служителите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и прилежащите фирми в района.