Във връзка с изпълнението на обект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на град Враца“, в периода от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъдат извършени строително-монтажни дейности по уличното осветление на бул. „Демокрация“.

Ще бъде въведена временна организация и безопастност на движението в района.