Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР предприема всички превантивни мерки за защита на населението в област Монтана.

Два модула на пожарната служба се включват в работата по свалянето на нивото на язовирите „Христо Смирненски“ и „Клисурица“. За момента няма непосредствена опасност за населението.

Създадена е организация, така че гражданите по поречието на Нечинска река да бъдат евакуирани при нужда.

Главен комисар Александър Джартов е в готовност да тръгне към мястото. Той е в постоянна връзка с областната и общинската администрация, като дейностите се планират и извършват съвместно с тях.
Министерството на отбраната осигурява необходимата техника и съоръжения за почистване на наводнения район, а военнослужещи са в готовност да окажат подкрепа на населението.

Министерският съвет ще вземе решение за безвъзмездно предоставяне от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на бутилирана питейна вода за преодоляване последствията от наводненията.