В момента в газохранилището в Чирен има около 100 млн. кубични метра газ.

При спиране на руския газ ще бъде задействан план за извънредни ситуации и ще се наложи ограничителен режим.

По време на този режим газ ще се насочва основно към топлофикациите и газоразпределителните дружества, които обслужват битови потребители и само за ключови предприятия.

Ако се стигне до спиране на руските доставки, ще се мисли и за купуването на втечнен газ от Гърция и Турция. Той обаче при всички случаи ще поскъпне значително при подобно сътресение на пазара.

Капацитетът на газохранилището в момента е 550 млн. кубични метра.

Очаква се след разширението капацитетът на газохранилището в Чирен да се увеличи двойно и да достигне 1 млрд. кубични метра. Това обаче ще стане през 2024 г.