Трасето е един от обходните маршрути за МПС над 3,5 т при спирането на движението по път I-1 Мездра – Лютидол

Около 10 юли ще започне ремонт на близо 2-километровия участък от второкласния път II-13 през с. Девене, в област Враца. Строителните дейности в селото са започнали през 2021 г., но до момента не са завършени и сега продължават.

През 2021 г. са изпълнени предварителни ремонти на настилката, полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон, монтаж на бетонови борoюди. Ремонтът на пътя бил е синхронизиран и с подмяна на водопроводната мрежа на Девене от ВиК дружеството. Дейностите, които предстоят, включват частични ремонти на настилката, полагане на износващия асфалт и хоризонталната маркировка. Предвижда се строителните работи да продължат около 20 дни.

В момента трасето на път II-13 през с. Девене е един от възможните обходни маршрути за превозните средства над 3,5 тона при спирането на трафика по път I-1 в участъка между Мездра и Лютидол от 10 юни т. г. Интензивното транзитно движение по второкласния път през Девене в последните седмици налага да се предприемат мерки за завършване на започналия преди две години ремонт на отсечката, за да се повиши безопасността на жителите на селото и на всички пътуващи.

При изпълнението на ремонтните дейности, които се очаква да стартират от 10 юли, временно ще бъде ограничено транзитното преминаване на моторни превозни средства в участъка на път II-13 Крапчене – Криводол – Девене – Борован. Трафикът ще се пренасочва по път II-15 Враца – Борован, след това по път I-1 и ще продължава по път III-101 до Криводол.