Осигурени са средства за ремонта на стената на язовир “Огоста”. Изготвен е план с разчети за ремонта на пакера и мокрия откос. Теренът покрай стената на водоема с обем от 506 милиона куб. м. вече е изчистен и подготвен.

Язовир “Огоста” по обем е вторият най-голям язовир в България с 506 млн. куб. м. Съоръжението обаче не е пълно и нивото му се държи ниско заради проблеми, известни още преди въвеждането му в експлоатация преди 35 години.

От 10 години се знае за наводняване на инжекционния тунел и опасно налягане от 4 атмосфери там, но мерки не се предприемат.