През месец януари 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 154 заявителски материала, при 247 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 119, спрямо 195 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 43 %.

През януари 2021 г., спрямо януари 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Роман – с 71,4%, РУ Оряхово–  с 63%, РУ РУ Козлодуй – с 60 %, Бяла Слатина – с 46,8% , РУ Враца – с 33,3% , в РУ Мездра се регистрира ръст с 20 %.

По видове престъпления, през януари 2021 спрямо януари 2020 г., състоянието е следното:

Престъпленията против собствеността – бележат намаление с около 62,2 % в сравнение с месец януари 2020 год. Регистрираните престъпления за месец януари 2021 г. са 34, при 90 през януари 2020 г.
Престъпленията против личността – бележат намаление с 60% в сравнение с месец януари 2020 год. Регистрираните престъпления за месец януари 2021 г. са 8, при 20 за януари 2020 г.
Грабежи – не са регистрирани грабежи за месец януари 2021 г., срещу  2 регистрирани за месец януари 2020 г.

Кражби – намаление с 64,2 %. Регистрираните кражби за януари 2021 г. са 24, срещу 67 за януари 2020 г.
Измами – регистрирана е 1 измама за месец януари 2021 г., срещу  2 за месец януари 2020 г.
Умишлени убийства – регистрирано е  1 убийство – разкрито за януари 2021, за същия период на 2020 г. няма регистрирани престъпления. През м. януари 2021 г. е образувано следствено дело в ОСлО при ОП Враца, по чл.338 от НК във връзка с причиняване на смърт.
Посегателства спрямо МПС – регистрирани са 2 престъпления за месец януари 2021 г., за същия период на 2020 г. няма регистрирани такива.
Палежи – 4 регистрирани за януари 2021 г. срещу 7 за януари 2020 г.
Наркотици – регистрирани са по 13 бр. за отчетните периоди.

При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 7 заявителски материала и е образувано 1 досъдебно производство. Съставени са 4 акта за установени административни нарушения. Иззети са 24 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.

Съгласно данните, през м. януари 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 68 единици,  при 118 единици, отчетени през януари 2020 г.
През месец януари 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 49 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 451.