Г-н Ангел Престойски, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца бе избран на поста председател на Съюза на ВиК операторите.

На провелото се Отчетно изборно събрание в края на измината седмица в гр.Созопол, след таен вот, г-н Престойски получи 100% от гласовете на членовете на сдружението.

„Съюз на ВиК операторите в Република България“ е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват всички ВиК-оператори от Република България с над 17 оо0 работници и служители. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно – водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление.

Изборът на г-н Ангел Престойски, като председател на съюза за трети път е и косвена оценка на браншовата организация за работата  врачанското ВиК дружество.