Предстои текущ ремонт на два пътни участъка в община Враца. Те са от общинската пътна мрежа и се намират между селата Баница и Оходен, и отсечка в землището на село Згориград към мина „Плакалница“.

За целта от община Враца са обявили обществена поръчка с прогнозна стойност 235 000 лв., без ДДС.

Участъкът между селата Баница и Оходен, който предстои да бъде ремонтиран, е с дължина 3 км. и 50 метра., като прогнозната стойност за него е до 124 000 лв. с ДДС.

Вторият участък, който е в землището на с. Згориград към мина „Плакалница“ е с дължина малко над един километър и е с прогнозна стойност 158 хиляди лева с ДДС.

Тези участъци от пътната мрежа са с много деформации, пропадания, пукнатини и дупки с различна големина и дълбочина, състоянието им е лошо и създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 юли.

Срокът за изпълнение на основните строително-монтажни дейности е 40 календарни дни, от сключването на договора.

Обществената поръчка има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на компрометираните участъци от пътя, с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Сред предвидените дейности са полагане на нов асфалт, почистване на отводнителните канавки, стабилизиране на банкетите и укрепване на откосите.

Снимката е илюстративна.