След като вчера ОИК-Борован прекрати предсрочно правомощията на кмета на Община Борован – Десислава Димитрова Тодорова и обезсили издаденото й удостоверение за избран кмет на община, предстоят частични избори за нов кмет на населеното място.

Те ще бъдат определени с указ на президента Румен Радев, след като Централната избирателна комисия изпрати до него решението на ОИК – Борован.

Припомняме, че когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от избраният на проведени избори кмет. 

До печалния край на солидната политическа кариера на Десислава Тодорова се стигна, след като тя бе уличена в конфликт на интереси,

които КПКОНПИ обаче (неясно по каква причина) пропуска да забележи и съответно не установява.

Не така обаче смята ВАС:

Решението на ВАС е с № 7613 от 24.06.2021г:

генерал агрохимикали

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. Т., като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..

ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).

Прекратиха правомощията на кмета на Борован Десислава Тодорова