Условията за кандидатстване, допустимите сгради и начините за разработване на проекти бяха част от темите, които експерти дискутираха с граждани във връзка с програмата за саниране.
Заместник-кметът Цветан Стойчков заяви, че основната цел на срещата е заинтересованите страни да получат адекватна информация по достъпен начин.
Експертът Николай Кибритев представи основните параметри на програмата за енергийна ефективност. “Това е един от последните инструменти, който ще осигури на гражданите 100% безвъзмездна финансова помощ за саниране на многофамилни жилищни сгради. Същевременно се предвижда и внедряването на по-висок енергиен клас” – каза още Кибритев и допълни, че крайният срок за кандидатстване е до 31 май 2023 година.
В рамките на срещата консултантите отговориха на всички въпроси на домоуправители и членове на етажната собственост.
 Допустими за кандидатиране са:
Многофамилни жилищни сгради, които са предназначени за постоянно обитаване, като най-малко 60 на сто от тяхната разгърната застроена площ се заема от жилища;
имат най-малко четири самостоятелни обекта на повече от един собственик;
има решение за кандидатстване по процедурата с мнозинство поне 67% от идеалните части от цялата сграда, взето на общо събрание;
Допустими дейности:
Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
Топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове и др.;
Ремонт на общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата.