Финансовият министър Асен Василев представи параметрите на Бюджет 2024 на специална пресконференция пред медиите.

Предвиден е брутен вътрешен продукт (БВП) от 205.8 млрд. лева, което включва ръст на БВП от 3.2% и средна годишна инфлация от 4.8%.

“Очакваме инфлацията в края на 2024 г. да падне до 3%, а дефицитът, при който е разчетен бюджетът, е 3% на касова основа, 2.9% на начислена основа. Държавният дълг се очаква да остане горе-долу на същите нива, като процент от БВП, или 23.8% “, допълни той.

Министър обясни, че бюджетът за догодина включва общо приходи от 77.6 млрд. лева и общо разходи от 83.8 млрд.лева.

Той представи няколко основни елемента, които са заложени в бюджета, извън общата макроикономическа рамка:

увеличава се минималната работна заплата и минималният осигурителен доход от 780 лева на 933 лева (50% от средната работна заплата за миналата година);

заложени са рекордни инвестиции от над 12 млрд. лева капиталови разходи;

заложено е увеличение на пенсиите по швейцарското правило с 11%;

заложени са и капиталови разходи в размер на над 1 млрд. лева във Фонда за общински проекти, по който могат да кандидатстват общините с проекти, свързани с пътища, ВиК, обществени сгради, културни институти, които искат да ремонтират, или просто да подобрят инфраструктурата на населените места;

разходите за здравеопазване нарастват с 1.1 млрд. лева, благодарение на нарастването на средната работна заплата и вноските, които влизат в НЗОК

разходите за образование нарастват – с 590 млн. лева за предучилищното и училищното образование, което включва увеличение на заплатите на учителите, така че да са 125% от средната работна заплата;

предвидени са 63 млн. лева за увеличение на нормативната издръжка на дете в детска градина или общинско училище; предвидени са над 80 млн. лв. за нови учебници; разчетени са 30 млн. лв. за допълнително увеличение на разходите издръжка на образователните институции;

в бюджета за догодина са предвидени почти 87 милиона лева за изграждане на нови детски градини и ясли, за реконструкция и дострояване на училища, 50 милиона за нови физкултурни салони, над 50 милиона за програмата за спорт и изкуство в училище;

разходите за отбрана са малко над 2% от БВП, като са напълно обезпечени всички капиталови разходи и придобиване на нови възможности и боеспособност;

разходите за култура са увеличени с 50 млн. лева за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, 9.3 млн. лв. за фирмовата индустрия, 28.5 млн. лв. допълнително за механизъм за постигнати резултати в областта на библиотечното дело, художествените галерии, музеите и читалищата;

Предвидени са пари за реконструкцията на ГКПП „Калотина”, на ГКПП „Капитан Андреево”, както и на част от другите гранични пунктове; пари са предвидени и за започването на проектиране за изграждане на втори пункт на „Капитан Андреево”. “Вървят преговори с турската страна за разширяване на капацитета на пункта”, обясни финансовият министър.

За МВР са предвидени допълнителни разходи за охрана на държавната граница с изграждане на радиолокационна система за детекция и класификация на ниско летящи обекти и за новата система за проверка на новите лични карти с чип;