В Министерството на туризма се проведе среща с Пенчо  Милков – кмет на община Русе. На срещата се обсъдиха проблемите на града във връзка с туристическия поток.

Милков посочи, че е необходимо РЗИ да актуализира по-често системата, за да става възможно най-бързо сканирането на личните данни на входящите туристи. „Трябва да се помисли за възможност на пунктовете, където няма представители на РЗИ, да могат също да преминават туристи“, заяви кметът.

Обсъдиха се възможностите за журналистически турове, ежегодното изложение „Уикенд туризъм“ и още много други теми, свързани с Дунавския регион.

Министър Христо Проданов заяви, че застава изцяло зад създаването на нова визия, с която да може да се усети духът на Дунав. Необходимо е и създаването на нов бранд за България, нови регионални маркетингови стратегии и планове. Относно ОУТР-та министърът заяви, че е необходимо от тяхна страна да се представят инициативи и отчет за свършената работа, а не да се очаква единствено увеличаване на щата. Това е условието за подсигуряване на финансирането им.

По думите на министъра е изключително важно Министерството на туризма да работи заедно с общините по места, тъй като това е единственият начин туристическият сектор да увеличи качеството на предлаганите услуги и добавената стойност.  Диалога с бранша не бива да бъде прекъсван, заключи той.