Безработни младежи до 29 г. в общините Враца и Криводол в края на април са 220. Това са 138 в града под Околчица, а 82-ама – в съседната община Криводол. В сравнение с март общият брой на регистрираните безработни младежи е намалял с 37 или 14,40%, като намаляването се дължи основно на регистрираните в община Враца младежи, които са със 16,87% по-малко спрямо предходния месец, а при регистрираните в община Криводол намаляването е с 9 лица.

Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните млади хора без специалност са 72,73%, а с основно и по-ниско образование са – 52,27%.

Безработни на над 50-годишна възраст в двете общини са 744. За Враца са 537, а за Криводол – 207. За изминалия месец има ръст от 1 човек, сочат данни на бюрото по труда.