На днешната редовна сесия на Общински съвет-Враца бе дадено съгласие за изработване на подробен устройствен план и предварително съгласие за промяна на предназначението за изграждане на енергийни обекти-фотоволтаични централи и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот-публична общинска собственост, и предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права.

Става дума за близо 900 дка общинска земя в землището на село Чирен, община Враца.

Зам.-кметът на Враца Цветан Стойчков обясни, че цялата площ на неизползваемия имот е толкова декари, но възможните използваеми площи са доста по-малко, защото 2/3 от земята е скала и тя няма как да бъде облагородена.

Кметът на Враца Калин Каменов от своя страна, заяви че земята на този етап не се използва за нищо друго освен за сметище и не вижда нищо лошо в това, тя да бъде стопанисвана.

„Това ще бъде плюс за жителите на селото и за тези в околните населени места, защото използваемата електроенергия се увеличава постоянно, а инвеститорът ще изгради и нова подстанция“, заяви още Каменов.

Той бе категоричен, че теренът няма да бъде продаден, нито подарен, а отдаден за използване. И това освен всичко друго, че донесе и материални облаги за селото, защото част от средствата ще бъдат предоставени за подобряване на инфраструктурата и облагородяване на части от Чирен.

Както винаги, най-активен в задаването на въпроси бе общинският съветник от групата на БСП Момчил Младенов.

Той заяви, че един от въпросите, които трябва да бъдат разисквани е „дали след създаването на тази фотоволтаична централа при огряване на слънце в центъра на Враца хората няма да виждат слънчеви зайчета“.

Разбира се, задаването на този въпрос доведе до бурен смях в залата.

В крайна сметка разискванията доведоха до приемане на предложението, като 29 общински съветници гласуваха „ЗА“, двама бяха „против“ и двама се въздържаха.

Мощността на централата ще е 50 мегавата.

Ще бъде направено проучване в срок от 3 години, за да се разбере как точно да бъде направен устройствения план на проекта и къде точно да бъдат поставени фотоволтаиците.