С проекта на бюджет за следващата година се предлага да се повиши с 200 лева доходният критерий на семействата за получаване на месечните помощи за деца.

Ще се повишат и месечните размери на помощите за деца с увреждания, както и еднократните за раждане на деца – с 50 процента.

От сегашните 510 лева доходът за член на семейство за получаване на помощи за деца от 1 януари 2024 се предлага да се завиши на 710 лева, като се запазват досегашните размери – 50 лева за едно дете, 110 лева за две деца и 165 лева за семейство с три деца.

Семейства с доходи на член на семейството от 710,01 до 810 лева ще получават 80% от тези суми.

Ръст от 50% се предвижда за помощите за раждане на деца: за първо дете – 375 лева при досегашни 250, за второ дете – 900 лева вместо 600, а за трето – 450.

С бюджет 2024 се залагат и по-високи месечни добавки за семейства с деца с увреждания – 1180 лева месечно за дете с над 90% степен на увреждане, за дете с увреждане от 70 до 90% увреждане – 570 лева, а за дете с увреждане от 50 до 70% – 450 лева на месец.

Помощите за деца с увреждания се променят за първи път от 2015 година насам.