Последно заседание за годината ще проведе днес Общински съвет-Враца.

На сесията ще се обсъждат 24 точки, сред които са изменение на бюджета на община Враца за 2023 година и одобряване план-сметката за местните данъци и такси.

Съветниците ще дадат съгласие още за преустрояване на кръстовището на бул. „Мито Орозов“ и ул. „Никола Вапцаров“, чиято цел е подобряване на безопасността на движение в града.

В отсъствието на председателя д-р Владимир Христов, който е в платен годишен отпуск, сесията е свикана от заместник-председателя Цветелина Николаева.