От днес местността „Поречие на река Ботуня“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци е обявена за защитена зона. Това стана ясно от публикация на екоминистъра Борислав Сандов на официалната му страница във “Фейсбук”.

“Целта на опазване тук е част от поречието на река Ботуня като местообитание на 22 вида риби, един вид бозайник – видра (Lutra lutra), по Закона за биологичното разнообразие, както и територия с характерен и забележителен ландшафт.”, пише още Борислав Сандов.

Издадените заповеди са за общо 5 нови защитени територии – Миладиница, Остров Тимок, Бабу́, река Белица и река Ботуня. С тези нови решения за по-малко от 8 месеца това ръководство на МОСВ обяви като площ повече защитени територии отколкото предходните 8 правителства, взети заедно.