Модулът за издирване и спасяване на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ отпътува за Република Турция
В състава му са 58 пожарникари и спасители, специализирана техника и спасително оборудване
Пожарникари и спасители от София, Пловдив, Велико Търново, Благоевград и Монтана заминаха за Р Турция, където ще окажат помощ на колегите си за справяне с последствията от тежкото земетресение. В състава на модула са 58 служители от Главната дирекция – всички те са с богат опит в задгранични мисии, преминали са необходимото обучение и притежават съответната квалификация. На мястото на отпътуване ст. комисар Красимир Шотаров, зам.-директор на ГДПБЗН, запозна пожарникарите и спасителите със заповедите им за командироване, маршрута на преминаване и им проведе кратък инструктаж. Колоната от специализирана техника ще пътува до мястото на произшествието, около 1800 км, на собствен ход.