Приеха Програма за управление на Община Враца за мандат 2023 – 2027 г.

Това стана по време на днешната редовна сесия на Общински съвет-Враца.

31 общински съветници гласуваха „За“, 1 „против“ и двама се въздържаха.

С решението си местният парламент възлага на кмета на Община Враца да представя пред Общинския съвет – Враца годишен отчет за изпълнението на програмата ежегодно в срок до 31 януари на съответната година.