До края на 2024 година българските производители и потребителите ще плащат екотакса за рециклиране на отпадъците от текстил.

Евродиректива, която влиза в сила от 1-ви януари догодина,  задължава страните членки да осигурят разделно събиране за повторна употреба и преработка.

Това означава, че екотаксите трябва да се въведат преди тази дата, за да могат производителите да финансират събирането и рециклирането на отпадъка.

Новите европейски правила имат за цел да намалят количествата на отпадъците от текстилната индустрия, която е четвъртият най-голям замърсител след хранителната, строителната и мобилната. Производителите на текстил ще бъдат задължени да покриват разходите за управление на текстилния отпадък като заплащат продуктови екотакси.

Разходите за производителите ще оскъпят текстилните изделия и за потребителите.

 

Очаква се мерките да стимулират инвестициите в научно-изследователската и развойната дейност и създаването на по-издръжливи тъкани и изделия за производството на текстил от текстил.