Делегация от Франция, Испания, Гърция, Полша и Латвия взеха участие в работна среща по проект „Еко гражданство“.

Заместник-кметът Александър Владимиров приветства педагозите от името на кмета Каменов.

„Екологията и зеленото образование са все по-актуални теми в нашето общество. През последните години със средства от бюджета на Община Враца и с европейско финансиране реализирахме еко проекти в детски и учебни заведения. Иновативните инициативи, които изпълнявате с Вашите партньори от Враца са изключително полезни за възпитанието на подрастващите“ – каза още заместник-кметът.

Директорът на ДГ „Дъга“ Даниела Александрова, която е партньор по международния проект представи реализираните дейности през последните две години.

Основните цели на проекта „Еко гражданство“ са фокусирани върху екологичното образование, обмяна на педагогически опит и внедряване на иновативни модели на обучение в детските градини.