На територията на област Враца вече е налице възможност за извършване на Високоспециализирани медико-диагностични изследвания – “Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19” на пациенти, т.нар. PCR-тест, заплащани от НЗОК.

Лечебните заведения, сключили договор с РЗОК-Враца за тази дейност, са МБАЛ „Христо Ботев“, бул. „Втори юни“ 66, в лаборатория по „Клинична микробиология“ и МЦ „Нов медицински център“, бул. „Втори юни“ 70, в  лаборатория по „Вирусология“.

Насочване за изследването за доказване на COVID-19 може да бъде осъществено по два начина:

С медицинско направление за медико-диагностична дейност, бланка МЗ-НЗОК №4, издадено от лекар работещ в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. За да бъде насочен пациента за такова изследване, следва да са налице данни от извършения преглед /анамнеза, статус, обективно състояние/ съответстващи на актуална дефиниция за случай на COVID-19, включваща клинични, диагностични, образни, лабораторни и епидемиологични критерии, вписана в заповед или друг акт издаден от Министъра на здравеопазването.

С медицинско направление за медико-диагностична дейност, бланка МЗ-НЗОК №4а, издадено от лекар работещ в РЗИ. Изследването за доказване на COVID-19 с направление, издадено от лекар от РЗИ, е само за времето когато с акт на Министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и само в лечебни/здравни заведения, определени със заповед на Министъра на здравеопазването.