Отворени са офертите в обществените поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023.

Днес са отворени офертите за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за републиканската мрежа в районите за планиране – Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

Срокът за подаване на офертите за Северен централен район е до 5 септември, а офертите ще се отварят на 7 септември.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца.

В обществената поръчка за Северозападен район са 5 областни пътни управления (ОПУ).

За ОПУ Видин е отворена една оферта – на „ВИДИН 2022“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД и „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД. Прогнозната стойност е 7 513 923 лв. без ДДС. Дължината на пътнатата мрежа в областта е 608 км;

За ОПУ Враца е отворена офертата на „СЕВЕРОЗАПАД 2022“ ДЗЗД с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МИЗОТИ“ ЕООД. Индикативната стойност е 10 201 477 лв. без ДДС за поддържането на 650 км;

За ОПУ Монтана са отворени три оферти. Те са на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД. Прогнозната сума на поръчката е 7 801 722 лв. без ДДС за поддържането на 615 км пътна мрежа;

За ОПУ Ловеч отворените оферти са две. Те са на КОНСОРЦИУМ „ВИАСТРОЙ – Т“, с участници: „ВИАСТРОЙ“ АД и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, и на „Мегаинвест-холд“ ЕООД. Индикативната стойност на поръчката е 8 557 302 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е малко над 732 км;
За ОПУ Плевен е отворена офертата на „Новако Строй“ ЕООД. Прогнозната стойност е 8 965 061 лв. без ДДС за близо 794 км пътища.

В обществената поръчка за Североизточен район са 4 областни пътни управления.

За ОПУ Варна са отворени две оферти. Те са на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“, в което са: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД. Прогнозната стойност е 6 666 619 лв. без ДДС за зимното поддържане на 647 км;

За ОПУ Добрич са отворени две оферти. Те са на ДЗЗД „ЗИМА ДОБРИЧ“, с участници: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, и на ОБЕДИНЕНИЕ „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ – ДОБРИЧ 2022“ ДЗЗД, в което влизат: „БГ ЛЕНД КО“ АД и „СТИЛСТРОЙ-М“ ООД. Индикативната стойност е 7 421 726 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;

За ОПУ Търговище е отворена една оферта – на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД. Прогнозната стойност е 6 694 425 лв. без ДДС за зимното почистване на около 523 км;

За ОПУ Шумен е отворена офертата на ПП ШУМЕН, с участници: „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД и „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД. Индикативната стойност е 7 040 885 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 576 км.
В обществената поръчка за Югоизточен район са следните областни пътни управления:

За ОПУ Бургас са отворени две оферти. Те са на КОНСОРЦИУМ „ТРП БУРГАС 2022”, с участници „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД, „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, „ПСТ Груп“ ЕАД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, и „БГНОВА“ АД. Прогнозната стойност е 12 114 130 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 1133 км.;

За ОПУ Сливен е отворена една оферта – на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“ ЕООД. Индикативната стойност е 7 829 477 лв. без ДДС, за 535 км републикански пътища;

За ОПУ Стара Загора е отворена офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ПОДДЪРЖАНЕ 2022“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС БГ“ ЕООД. Прогнозната стойност е 10 264 370 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 803 км.;

За ОПУ Ямбол са отворени две оферти. Те са на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПОДДЪРЖАНЕ 2022“, с участници ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и ТРЕЙС БГ ЕООД. Индикативната стойност на поръчката е 5 323 717 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596 км.

В Южен централен район са следните областни пътни управления:

За ОПУ Кърджали е отворена офертата на ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ КЪРДЖАЛИ“, в което участват: „ПСП СТРОЙ“ АД и „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ А. Прогнозната стойност на поръчката е 7 989 786 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649 км.;

За ОПУ Пазарджик са отворени три оферти. Те са на: „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Индикативната стойност е 8 466 479 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е почти 697 км;

За ОПУ Пловдив е отворена една оферта на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Прогнозната стойност е 13 267 294 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 933 км;

За ОПУ Смолян са отворени три оферти. Те са на: ДЗЗД „ЗИМНО 2022“, с участници: „ИСА 2000“ ЕООД и „БАКС 99“ АД, ДЗЗД „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН“, в което са: „Грома Холд“ ЕООД и „РОУГ 1“ ЕООД, и на „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД. Прогнозната стойност на поръчката е 7 775 828 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 539 км.;

За ОПУ Хасково са отворени две оферти. Те са на „АБ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД. Индикативната стойност е 10 528 325 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011 км.

В Югозападен район са 4 областни пътни управления:

За ОПУ Благоевград са отворени три оферти. Те са на „БЕТОН“ ЕООД, „Мегаинвест-холд“ ЕООД и ДЗЗД „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, в което са: „Грома Холд“ ЕООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД и „БКС“ ЕООД. Прогнозната стойност е 10 964 536 лв. без ДДС за поддържането на близо 653 км;

За ОПУ Кюстендил са отворени три оферти. Те са на „Мегаинвест-холд“ ЕООД, ДЗЗД „НИВЕЛ-ПП“, с участници: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД, и на ГЕОРЕСУРС ЕООД. Индикативната стойност е 6 961 774 лв. без ДДС за поддържането на 570 км;

За ОПУ Перник е отворена офертата на ДЗЗД „ЮГОЗАПАДНИ ПЪТИЩА ПЕРНИК 2022“, в което участват: „ГМ РОУД“ ЕООД и „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД. Прогнозната стойност е 5 955 318 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 533 км;

За ОПУ София са отворени три оферти. Те са на Обединение „ОПУ СОФИЯ 422“, в което са: „ГЕОСТРОЙ“ АД, „ПЪТСТРОЙ-92“ АД и „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД, на „АБ“ АД и на ДЗЗД „ПП СОФИЯ“, в което влизат: „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД. Индикативната стойност е 21 910 701 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1331 км.

Обществената поръчка за зимното поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ е в пет обособени позиции:

За зимното поддържане на над 104 км от АМ „Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, с прогнозна стойност 10 324 679 лв. без ДДС, е отворена офертата на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

За участъка от АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната стойност е 9 425 156 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. Отворени са две оферти. Те са на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“, с участници: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;

За зимното поддържане на АМ „Тракия“ – близо 407 км, която преминава през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност е 31 547 404 лв. без ДДС. Отворена е офертата на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

За зимното поддръжане на 135 км от магистрала „Марица“, която е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково, прогнозната стойност е 11 216 824 лв. без ДДС. Отворените са три оферти. Те са на „АБ“ АД, „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД и „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

За поддържането на участъците от АМ „Струма“ на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград, с обща дължина 172 км заедно с пътните връзки, прогнозната стойност е 14 369 895 лв. без ДДС. Отворени са две оферти. Те са на „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

Срокът за изпълнение на договорите по обявените ускорени процедури ще бъде не повече от 7 месеца.

Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.