Врачанският окръжен съд днес остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване на Пламен Джорлев, осъден за убийството на съпругата си Дореми Джорлева.

Припомняме, че той бе признат за виновен в това, че на 04.01.2012 г. в местността “Дъбравата”, в землището на с. Главаци, обл. Враца, умишлено е умъртвил съпругата си, като деянието е извършено с особена жестокост.

За това престъпление Врачанският окръжен съд му наложи наказание от 20 години „лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Присъдата бе обжалвана пред Софийския апелативен съд, където наказанието бе намалено на 13 години и четири месеца „лишаване от свобода“.

Към момента той е изтърпял 10 години, 11 месеца и 1 дни от наказанието.

Неизтърпяната част е 2 години, 4 месеца и 29 дни. Съдебното заседание днес се проведе чрез видеоконферентна връзка със Затвора във Враца.

Осъденият потвърди своето искане и заяви, че е направил всичко, което зависи от него, за да се поправи и повече не може да направи.

В становището на ръководството на Затвора във Враца се казва, че в поведението на Пламен Джорлев се очертава ясна тенденция към позитивна промяна.

Той отчита собствената си вина за случилото се криминално престъпление.

През годините в Затвора осъденият многократно е награждаван и не е наказван.

Съдействал е за изпълнение на планираните дейности в индивидуалния му план на присъдата.

От ръководството на Затвора отбелязват конструктивни промени в цялостното му поведение, които очертават положителна личностна промяна и имайки предвид това, предлагат молбата на лишения от свобода да бъде уважена.

Въпреки положителното становище на затвора, относно искането на осъдения, Врачанският окръжен съд остави без уважение молбата му.

„По отношение на този осъден не са налице и двете законови предпоставки за условно предсрочно освобождаване, както изисква разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс, а само едната – тази, че той е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание.

В същото време съдът намира, независимо от положителната оценка, дадена в доклада и становището на ръководството на затвора, че постигнатите до момента положителни промени не са трайно установени. Те следва да бъдат стабилизирани и трайно проследени.

Липсва и категорична констатация за самокритичност от страна на осъдения към извършеното от него правонарушение.

Не може да се приеме, че има значително снижаване на риска от рецидив и вреди, тъй като, доколкото има такова, то не би могло да се приеме, като значително.

Следва да се има предвид, че институтът на условното предсрочно освобождаване е правна възможност, предоставена от закона на затворниците с поведение, надхвърлящо обичайно доброто, при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“.

Спазването на реда, дисциплината и етичните правила на поведение в Затвора са нещо нормално дължимо“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Врачанския окръжен съд не е окончателно, а подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в седемдневен срок от днес.