100 криминални престъпления са регистрирани през месец май т.г. в област Монтана / при 165 за май 2021 г./, което е намаление с 39 %, съгласно данните на АИС „Полицейска статистика“.

При разкриваемостта на криминалните престъпления през месеца се отчита ръст от около 6 % спрямо месец май на предходната година.

Престъпления против собствеността – намаление с около 29 %, в сравнение с предходната година / 40 криминални престъпления, при 57 през май 2021 г./.

Престъпления против личността през месец май 2022 г. бележат ръст от около 70 % в сравнение с май на 2021 г. / 17 престъпления, при 10 през 2021 г./.

Грабежи – няма регистрирани грабежи, при 2 за май 2021 г.

Кражби – намаление с около 37% / 27, срещу 43 за май 2021 г./.

Измами – 2 регистрирани измами за месеца / при 2 измами за 2021 г./.

Умишлени убийства – през май 2022 г. няма регистрирани умишлени убийства, при едно такова за същия период на 2021 г.

Посегателства спрямо МПС – 2 регистрирани престъпления през май 2022 г., при 2 за май през 2021 г.
Палежи – 1 за май 2022 г., срещу 2 регистрирани за месец май 2021 г.

Наркотици – регистрирани за месец април 2022 г. са 4, срещу 10 за същия период на 2021 г.

За периода януари – май 2022 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 654 престъпления, при 783 за същия период на 2021 г., което е спад с 16,5 %. Разкриваемостта на криминалните престъпления за първите пет месеца на годината е около 42,81% спрямо 39,21% към същия месец на предходната година – което е ръст от около 3,6%.

71 пътно-транспортни произшествия с 20 ранени граждани са регистрирани през май в област Монтана

През месец май т.г. в област Монтана са настъпили 71 пътно-транспортни произшествия, от които 17 тежки. При инцидентите на пътя няма загинали граждани, ранените са 20. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били със 7 по-малко, загиналите с 4-ма повече, ранените с 3 по-малко.

През месеца са установени 1 952 нарушения на ЗДвП, от които 1 344 са нарушения на скоростните режими.

Броят на санкционираните водачи за неспазване на предимство, знаци и сигнали е 118. За неправилно спиране и паркиране – 114. За нередовни пътни документи са глобени 82 нарушители, за неизползване на обезопасителни колани и каски – 33, за управление на техническо неизправно МПС – 24.

22 шофьорски книжки са временно отнети за различни нарушения на ЗДвП, на 24 пътни превозни средства е прекратена регистрацията, 2 пътни превозни средства са временно спрени от движение.

През месеца са проведени 26 специализирани полицейски операции по безопасност на движението по пътищата и 3 – по метода на „Широкообхватния контрол“.

Обезпечен е общественият ред при провеждането на 29 масови, спортни мероприятия, митинги и шествия.

Проведени са 23 превантивни беседи по безопасност на движение по пътищата с деца, ученици, учители и родители. Издадени са 11 писмени предписания до държавни органи.