Българският туристически съюз ще отбележи  161 години от рождението на Алеко Константинов – големия български писател, общественик и основоположник на организираното туристическо движение в България. Честването ще започне в 11.00 часа пред неговия бюст-паметник в Борисовата градина. 

“Алеко Константинов е патрон на Българския туристически съюз” – отбелязва неговият председател Венцислав Венев.

“Като едни достойни последователи на делото на Алеко, всяка година по традиция Българският туристически съюз събира негови последователи, за да почетем неговите идеи, да го прославим”, каза още Венев.

На тържеството в Борисовата градина ще присъстват туристически деятели, представители на неправителствени организации, учени, членове на оперативното ръководство и на Управителния съвет на Българския туристически съюз. Слово за Алеко Константинов ще произнесе проф.д-р Светослав Елтъров. Любими туристически песни ще изпълнят хор “Планинарска песен” и хор “Планинарска песен Филип Аврамов”.