От утре 03.11.2021г. 50% от учениците в община Козлодуй ще учат от разстояние в електронна среда
Във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на временните противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за указване на ред за преминаване към ОРЕС (Обучение от разстояние в електронна среда) в училищата от общините с увеличена заболяемост от COVID-19, 50% от паралелките в училищата в община Козлодуй преминават към обучение от разстояние в електронна среда от 03.11.2021 г. до 16.11.2021 г. включително.
Директорите на училищата са изготвили графици за ротация на паралелките. Училищата в общината са предприели всички необходими мерки за безпроблемна организация на дейностите по преминаване в ОРЕС на част от учениците.
Снимката е илюстративна.