Мъж, опитал се да измъкне 15 000 евро по европрограма, чрез измама е осъден на 1000 лв. глоба

Подсъдимият Т. представил неверни сведения пред Областна дирекция на ДФЗ – Монтана с цел получаване неправомерно финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Националния бюджет на Република България.

Той депозирал справка-декларация за доходи от земеделска продукция и годишна данъчна декларация, в която посочил получаване на доходи за предходна стопанска година, в размер на най-малко 33 на сто от общите си приходи. В действителност обаче той нито извършвал такава дейност, нито реализирал приходи от произведена земеделска продукция.

По този начин Д.Т. целял да докаже, че е изпълнил условията на съответната наредба за получаване на финансиране в размер на 15 000 евро. От деянието му не са настъпили имуществени вреди, тъй като измамата е била осуетена.

Подсъдимият е признат за виновен, като съдът му е наложил административно наказание – глоба в размер на 1000 лева.