Врачанският окръжен съд днес постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б. Е. Той е привлечен в качеството на обвиняем от Окръжна прокуратура – Враца за това, че вечерта на 8 септември т. г. във Враца, без надлежно разрешително, в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, на публично място е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества канабис – 2 бр. сгъвки и полиетиленов плик със съцветия от около 15 грама, и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като е осъждан два пъти на „лишаване от свобода“ за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отложено. За това деяние законодателят е предвидил наказание “лишаване от свобода” от 5 до 15 години и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лева.

След като взе предвид материалите, събрани в досъдебното производство, разгледа доводите, залегнали в искането на прокуратурата, както и аргументите на страните, съдът постанови спрямо Б. Е. да бъде взета най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“, тъй като са налице всички, изискуеми от закона предпоставки за това. Съдът прецени, че за обвиняемия е налице обосновано подозрение за съпричастността му към деянието, в което е обвинен, както и че съществува реална опасност Б. Е. да извърши друго престъпление и/или да се укрие. 

Определението на Врачанския окръжен съд подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира в тридневен срок пред Софийския апелативен съд.