Троен състав на Окръжен съд – Враца остави без уважение въззивната частна жалба на обвиняемия К. Д. против определение на Районен съд – Враца, с което е оставено без уважение искането му спрямо него да бъде взетата по-лека мярка за неотклонение от наложената му “задържане под стража”. Врачанският окръжен съд е потвърдил определението на Районен съд – Враца, като правилно и законосъобразно. 

Срещу К. Д. е повдигнато обвинение от Районна прокуратура – Враца за това, че за времето от 31.03.23 г. до 07.08.23 г. в три различни населени места, при условията на продължавано престъпление с три деяния, се е заканил с убийство на Б. Т. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. За това престъпление предвиденото в закона наказание е “лишаване от свобода” до шест години.

Преценявайки събраните доказателства в досъдебното производство, както при първоначалното вземане на мярката за неотклонение, така и към настоящия момент, съдът намира, че не е оборено и продължава да съществува обоснованото предположение К. Д. да е съпричастен към престъплението, в което е обвинен. Обвиняемият е осъждан 11 пъти и има лоши характеристични данни, които обстоятелства допълнително подсилват извода за налична реална и интензивна опасност от извършване на престъпление. Според съда, правилен се явява и изводът на районния съд за събрани доказателства в досъдебната фаза, че ако обвиняемият бъде с по-лека мярка за неотклонение от „задържане под стража“ може да въздейства върху част от свидетелите и върху пострадалата. Съществува и другата алтернативна опасност – обвиняемият да се укрие. Въззивният съд прецени, че продължителността на изпълнение на взетата спрямо К. Д. мярка за неотклонение „задържане под стража“ не е прекомерна и задържането му не е самоцелно, а е насочено към ограничаване опасността от извършаване на престъпление и приключване на наказателния процес в разумен срок.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно.