В Чехия на 4 април българските граждани ще могат да упражнят правото си на глас единствено на територията на дипломатическите и консулски представителства. На посолството ни в Прага е дадена възможност за откриване на избирателна секция, която следва да се намира на негова територия.
Чешката страна добавя, че „с оглед на непредвидимото развитие на ситуацията, свързана с COVID-19, провеждането на изборите ще бъде възможно при условие, че ще бъдат спазени епидемиологичните мерки, в сила към датата на изборите.“
Австралия даде съгласие да бъдат открити избирателни секции на територията на страната, разрешението се отнася за всички столици на щати и териториите в страната, съобразено с противоепидемичните мерки.
Външното министерство на Австралия обръща внимание и на необходимостта от пълно съответствие на избирателните секции с мерките и ограниченията за разпространението на  COVID-19, които са в сила към датата на вота в Австралия и отделните щати.

Република Сан Марино също даде предварително съгласие за провеждането на своя територия на изборите на 4 април и за евентуалното разкриване на избирателна секция за тази цел. Държавният секретариат по външните работи има готовност да окаже съдействие на българската страна за провеждане на изборите при пълно спазване на изискванията за безопасност, като се ангажира да информира за действащите по време на изборите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на Сан Марино.