Римски бронзови фибули,  пръстени, както и плочки от пръстени от ІІ-ІІІ в. Съхранявал в дома си иманяр от Червен бряг. В дома му са открити още много материални исторически ценности. Намерени са части от бронзови средновековни обеци, бронзов ключ-пръстен от късната античност, както и също толкова древна дръжка от култово ножче. Открито е и острие от бронзова култова брадвичка от бронзовата епоха, както и прешлени за вретено от каменомедната епоха. При обиска са намерини късноантична акустична керамична чашка от IV-VI в., железни късноантични и ранно-средновековни остриета от ножове. Имало дори тежести за стан от каменно-медната епоха т.е. 4900-3800 пр. Христа. Връх в колекцията са елементите от култова триъгълна масичка от ранната каменно-медна епоха така наречената култура “Вадастра”. Престъплението, която е извършил мъжа е по чл.278 от НК, отсичат магистратите.

Самият П. С. се признал за виновен за това, че от неустановена дата до 31.10.2018 г. в помещения, прилежащи към частен дом държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Действията му били в нарушение на Закона за културното наследство и съгласно Наредба № Н-3/03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности.

След одобрено от съда споразумение, постигнато с Окръжна прокуратура – Плевен той е осъден.

На обвиняемият е наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години и пробационна мярка –  периодични срещи с пробационен служител за времето на изпитателния срок.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда.