Нови извънредни мерки за превенция на разпространението на COVID – 19 разпореди днес в своя заповед ръководството на Окръжен съд – Враца. От 1 ноември до 12 ноември 2021 г. включително  се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански и търговски дела, с изключение на делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Насрочените дела за този период ще се отстрочат за нови дати, възможно най-близки до първоначално определените за заседания.

От 1 до 12 ноември справки по делата ще се извършват само по телефоните, обявени на сайта на Окръжен съд – Враца или по електронната поща, на следните телефони и адреси:

– Информационен център и регистратура – 092/682-124

– Наказателно деловодство – 092/682-123; os.vraca.nd@abv.bg

– Гражданско деловодство – 092/682-165; os.vraca.gd@abv.bg

– Търговско деловодство – 092/682-125; os.vraca.td@abv.bg

Сайтът на Окръжен съд – Враца е на адрес https://vratsa-os.justice.bg/ .

За същия период се ограничава достъпът на граждани, адвокати и вещи лица до помещенията на деловодствата и адвокатската стая  на Окръжен съд – Враца, освен за достъпа до дела по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Информационният център и регистратурата на Окръжен съд – Враца ще продължат да работят и да приемат постъпващи документи.

Със същата заповед е спряна процедурата по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ за периода от 2 ноември до 12 ноември 2021 г.