Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на допълнително споразумение към договора за застраховка „Гражданска отговорност” на АЕЦ „Козлодуй”.

Допълнителното споразумение ще бъде сключено със СПАО „Ингосстрах”. То ще покрива отговорността на АЕЦ „Козлодуй” за ядрена вреда по време на два превоза на отработено ядрено гориво за технологично съхранение и преработка.

Тези превози трябваше да бъдат осъществени през 2022 г., но поради сложната международна обстановка са отложени за тази година.

Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, покритието на гражданска отговорност за ядрена вреда при транспорт на отработено ядрено гориво следва да е обезпечено до точката на предаване на товара.

АЕЦ „Козлодуй” има действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност” с „Български национален застрахователен ядрен пул”, който покрива отговорността на централата за ядрена вреда в експлоатираните от нея ядрени инсталации, но не осигурява покритие по време на транспорта на отработеното ядрено гориво.

Със сключването на допълнителното споразумение АЕЦ „Козлодуй” ще осигури необходимото извършване на два превоза на отработено ядрено гориво през тази година и ще гарантира безопасното функциониране на централата и стриктното изпълнение на задълженията й по Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.