ОДФ за Враца обявява конкурс за подкрепа малки проекти с бюджет 30 000 лв.

Всеки кандидат  може   да кандидатства с  проект  до 5000 лв.

ОДФ за Враца обявява конкурс за кандидатстване на малки проекти с бюджет до 5000 лв по програма “Визия за Враца – 2022 г- общност на младежта и туризма”.

Четири са приоритетните области за проекти:

1) Туризъм;

2) Неформално образование;

3) Еко-културата в общността;

4) Спорт за всички.

Внимание ще бъде отделено и на идеи и проекти в други области, извън посочените, които са определени като важни от представителите на местните общности.

Включването на младежи  от общността  е хоризонтален приоритет във всички приоритетни области.

Кандидатите трябва са регистрирани юридически лица,  развиващи  дейност на територията на Община Враца.

Формулярът за кандидатстване е качен на сайта на организацията – https://odfvratsa.org/program-2022

Кандидатстването става по ел. поща odf.vratsa@gmail.com с краен срок за 31.05.2022 г, а дейностите по проектите се изпълняват между 10 юни и 31 октомври.