Областният управител и Председател на Асоциация по ВиК – Враца Стефан Красимиров проведе работна среща за координиране на дейностите по възстановяване на нарушените улични настилки в жилищен квартал „Бистрец“ в гр. Враца. З

асегнати от изкопните работи по полагане на канализационните тръби и последващото полагане на водопроводите са всички улици в квартала.

На срещата присъстваха Калин Каменов – кмет на Община Враца, д-р Владимир Христов – председател на Общински съвет – Враца, Ангел Престойски – управител на „ВиК“ ООД – гр. Враца, Румен Петков – общински съветник от ПП „СДС“, Владислава Лакова – зам.-председател на Общински съвет – Враца и общински съветник от обединение „Демократична България“, Владимир Тодоров – кметски наместник на квартал „Бистрец“, експерти от АВиК – Враца и Областна администрация – Враца.

Областният управител в кратко експозе направи ретроспекция на проектите по изграждане на ВиК системи в кв. „Бистрец“ и възникналите проблеми с уличната настилка. Той отбеляза, че трябва със съвместни усилия на община Враца и ВиК дружеството да започне възстановяване на улиците в квартала, който вече цяло десетилетие живее с този проблем.

Кметът г-н Каменов припомни на присъстващите, че след приключване на проекта за изграждане на канализация в жилищния квартал, бенефициент по който е била община Враца, е имало възможност за цялостно асфалтиране от сумите за непредвидени разходи. Междувременно, през 2019 г. е била проведена среща с жителите в квартала, на която е било взето решение възстановяване на настилката да не се извършва, предвид последващо разкопаване за цялостна подмяна на водопроводната мрежа, по проект, по който бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца. Фокусът на срещата е била възможността за осигуряване на средства за цялостно асфалтиране, които да бъдат отпуснати от управляващия орган по оперативната програма след приключване на изкопните дейности по подмяната на водопроводната мрежа. Г-н Каменов изрази съжаление, че тази възможност впоследствие не е била реализирана. Той уточни, че със средства на общината ще бъдат бетонирани 15 улици в жилищния квартал и допълни, че общината има възможност за цялостно асфалтиране на още 3 улици от общо 29-те в квартала. Оставащите за асфалтиране улици са с частично нарушена асфалтова настилка и биха могли да бъдат изпълнени като текущ ремонт, но за съжаление общината няма възможност да финансира тяхното възстановяване. Кметът на община Враца се обърна към областния управител с молба за съдействие за осигуряване на средства от страна на държавата, предвид обстоятелството, че кварталът е единственият в града с изцяло подменена водопроводна и канализационна мрежа и би следвало направената инфраструктура да бъде запазена чрез възстановяването на пътната настилка.

От своя страна управителят на „ВиК“ ООД – гр. Враца г-н Ангел Престойски увери присъстващите, че възстановяването на уличните настилки, свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа, по проекта, по който операторът е бенефициент, ще започне в близките дни, като дружеството – изпълнител има пълна готовност за започване на работа.

Кметският наместник на „Бистрец“ г-н Владимир Тодоров посочи улиците, които вече са бетонирани, и тези, по които полагането на бетонова настилка в квартала е започнало. Уточнено бе, че е сменен подходът за ръчно полагане на бетоновата настилка с метод на машинно полагане, което е повишило качеството и вече удовлетворява гражданите.

В края на срещата г-н Красимиров увери присъстващите, че ще окаже необходимото съдействие с цел осигуряване на финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за довършване на дейностите по асфалтиране на улиците в кв. „Бистрец“.