Договорите на трима управители на лечебни заведения във Враца бяха почти единодушно удължени

от Общинския съвет. С три докладни Председателят доц. Румен Антов предложи да бъде одобрен нов, 3-годишен мандат за шефовете на „Специализирана болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД и „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

И за трите кандидатури нямаше нито един против.

С 30 гласа „за”, нито един против и двама въздържали се местният парламент прие на поста в бившия Тубдиспансер да остане д-р костадин Шахов. За досегашния управител на КОЦ д-р Григор Томов гласуваха 29 съветници, нито един против и един въздържал се. Същият вот беше даден и за д-р Надя Иванова и с това Общинският съвет почти единодушно я остави на управленския пост в Центъра за психично здраве.