Днес ще бъде изпратено отрицателното становище на Община Враца за изграждането на инсталация за изгаряне на RDF – отпадъци на територията на града.

Основните мотиви за недопускане на инвестиционното предложение е, че при изгарянето на подобен тип отпадъци, в атмосферния въздух ще се отделят вещества, които са включени в първа група на замърсители, съгласно европейските директиви.

Кметът Калин Каменов коментира, че е категорично против реализирането на проекта, тъй като Община Враца изпълнява програма за актуализация на атмосферния въздух и се полагат усилия за минимизирането на всички възможни замърсители на околната среда.

Има постъпило искане от Регионалната инспекция по околна среда и водите  за становище от местната администрация по отношение на инсталацията за изгаряне на отпадъци. Това е поредното предложение, на което ние ще дадем отрицателно становище, тъй като горенето на тези отпадъци сериозно замърсява атмосферния въздух не само с отделяните химични вещества, но и с наличието на фини прахови частици и пр. Наличието на подобна инсталация е в пълно противоречие с водената от мен политика и с Програмата за качеството на атмосферния въздух“ – допълни още Каменов.

След изпращането на отрицателното становище до РИОСВ – Враца, инвестиционното предложение на „Валтер къмпани“ ЕООД ще бъде разгледано на експертен съвет в Регионалната инспекция.