Три проекта, свързани с подобряване на условията на труд на лица с трайни увреждания наети в общински предприятия, спечели Община Враца. Проектите са одобрени от Министерството на труда и социалната политика и ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания.

В общинското предприятие „Спорт и туризъм“ ще бъде закупено оборудване, необходимо за работата на длъжностите „администратор хотел“, „чистач“ и „работник“.

С отпуснатите финансови средства, на стойност 19 387 лв.,

ще се доставят нови бюра, принтер, компютърна конфигурация и офис оборудване, както и техника за улесняване на работния процес на служителите с трайни увреждания.

Проектът ще се осъществи на територията на Община Враца, съобразно работните места на лицата от целевата група в спортния комплекс „Христо Ботев“.

Второто одобрено проектно предложение е на общинско предприятие „Социални дейности“.

Дейностите ще се извършват в три стола на социалното предприятие – в Общината, Спортно училище „Св. Климент Охридски“ и в Средно училище „Никола Войводов“.

Основната цел на проекта е създаване на ефективна работна среда за 3 лица с трайно намалена работоспособност, чрез преоборудване на работното място. С реализацията на проекта ще се постигне възможност за осъвременяване на знанията и уменията на лицата за работа със съвременна техника.

В рамките на проекта ще бъде закупено професионално кухненско оборудване, нови и съвременни уреди, които значително ще улеснят работните процеси, ще спестят физически усилия, ще са ефективни и икономически рентабилни. Стойността на отпуснатата субсидия е 23 954 лв.

Третият спечелен проект ще се реализира от общинско предприятие БКС и чрез него ще бъдат приспособени три работни места на лица, отговарящи за три различни зони в града: Централна градска част; обществени площи и площади и жилищните комплекси „Дъбника“ и „Сениче“.

В рамките на проекта ще бъдат закупени електрически триколки с кош за придвижване и събиране на отпадъци, косачки за висока трева, роторна самоходна косачка, моторна телескопична прътова косачка и др. специализирана техника, чрез която ще се подобрят условията на труд на 3 лица с трайни увреждания, наети в общинското комунално предприятие.

Проектът е на стойност 29 886 лв.