Върховният административен съд отмени три наложени финансови корекции на местната администрация на обща стойност от над 10 милиона лева.

Първото решение на ВАС, в полза на Общината, е за корекция в размер на над 9 300 000 лв. по проекта за воден цикъл.

„Заради пороци в проведените обществени поръчки през 2012 година за Довеждащия водопровод от Управляващия орган е наложена 5% финансова корекция на предишното ръководство на местната администрация. През 2021 година след многократни проверки по предложение на Агенцията за одит на средствата от Европейския съюз е наложена повторно санкция по проекта за воден цикъл в размер на 25%. Решението на Управляващия орган бе обжалвано, като през месец май Върховният административен съд отмени финансовата корекция“ – коментира кметът Каменов и юристът по проекта Росица Миленова в рамките на пресконференция.

По време на срещата, кметът допълни, че при извършване на проверките през 2021 година не са констатирани некачествено изпълнени дейности.

През последния месец още две финансови корекции на обща стойност от над 1 млн. лв. по трансграничния проект с Окръг Долж бяха отменени от Върховния административен съд.

Калин Каменов бе категоричен, че местната администрация ще продължи да обжалва всички подобни решения, с които несправедливо се налагат санкции по изпълняваните проекти.