До момента са обхванати над 270 крайно нуждаещи се жители на Враца и населените места, като за лицата са осигурени хранителни пакети. Кампанията ще продължи, съобщават от Общината.

С дарените продукти от съвместната инициатива на местната администрация, Сдружение „Аз Обичам Враца“ и БЧК – Враца 80 души получиха безвъзмездно хранителни продукти от първа необходимост. В първия етап на кампанията са обхванати селата Мраморен, Голямо Пещене, Баница и Оходен, както и потребители на услугите по проект „СТИМУЛ“.

Хранителни продукти получиха и още 191 души от града и населените места на Враца, като всеки пакет е с общо количество от 25 кг. Лицата са обхванати в рамките на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, договор №BG05M9OP001-2.040-0052- C02, по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Същевременно, за последните три седмици бяха доставени хранителни продукти и медикаменти на над 100 възрастни хора, чрез кампанията на Община Враца „Остани си вкъщи“. Заявки за безплатна доставка на хранителни продукти, може да се подават на телефон 0876 939 480, всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.