Видин въвежда интелигентна система за сметосъбиране. Това ще стане чрез провеждане на обществена поръчка. Тя вече е обявена по реда на чл. 114 от Закона за обществените поръчки (без осигурено финансиране) и включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка за срок от 36 месеца след това на Система за мониторинг и управление на процеси по сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги.
​В момента Общината има сключен договор с фирма, която предоставя под наем съдовете за смет. Взетото днес решение ще даде възможност да се закупят над 2 000 броя собствени контейнери тип „Ракла“, с обем 1100 л с плосък капак,
оборудвани с UHF RFID таг и с възможност за допълнително оборудване с устройство за дистанционно отчитане на нивото на отпадъка, както и 120 броя контейнери за строителни отпадъци с обем 4000 л, оборудвани с UHF RFID таг и с устройство за дистанционно отчитане на ниво отпадък.
Предвижда се монтаж и въвеждане в експлоатация на бордово оборудване за измерване и предаване на данни в реално време за пет броя сметосъбиращи камиони, а също и конфигуриране на Система за управление на процеси по сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги с данните.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 800 000 лв. без ДДС или 2 160 000 лв. с ДДС. За целта Община Видин ще разходва собствени финансови средства – отчисления (натрупаните и внесени в следващ период) по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.