Община Пазарджик намери решение на проблема със старите автомобилни гуми, които хората изхвърлят край контейнерите или в паркове и зони за отдих.

Решението е те да бъдат изгорени в циментовия завод в Бели Извор.

На страницата на община Пазарджик е публикувана новина, в която кмета на града говори за проблема:

Подехме инициативата да изчистим града от излезли от употреба гуми. За целта общината сключи договор с „ДЖИОСАЙКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  – циментов завод във Враца.

Гумите, които ще бъдат събрани от почистващите фирми на Община Пазарджик, ще бъдат предавани безвъзмездно към завода за оползотворяване, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Първите 8 тона вече са предадени, като Общината е заплатила специализирания транспорт до там, уточни кметът.

„Община Пазарджик е от малкото общини, намерила решение на проблема с автомобилните гуми. Особено в периодите на смяна на гумите, градът се зариваше със стари автогуми – всеки ги изхвърля където му падне, а те са такъв вид отпадък, че не могат да бъдат депонирани на регионалното депо. Благодарение на договора със завода във Враца старите гуми ще претърпят обработка, при която се добиват инертни материали, полезни в строителството. Тези гуми стават ресурс в производство, от което излиза нещо полезно. Така Община Пазарджик изпълни обещанието да изчисти града от този вид отпадък”, заяви Тодор Попов.

Снимката е илстративна