Община Мездра осигури 4 973 800 лв. за основен ремонт на улици в гр. Мездра през тази година. Целевите средства са включени в Инвестиционната програма за изпълнение на общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обнародван в бр. 108/ 30.12.2023 г. на „Държавен вестник“. 

С една част от тези целеви средства ще бъде извършен основен ремонт на уличните платна и на тротоарите на 15 улици в гр. Мездра: 

• ул. „Христо Смирненски“, 

• ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Александър Стамболийски“), 

• ул. „Георги Кирков“, 

• ул. „Стефан Стамболов“, 

• ул. „Средна гора“, 

• ул. „Добруджа“, 

• ул. „Първи май“, 

• ул. „Витоша“, 

• ул. „Сердика“, 

• ул. „Люлин“, 

• ул. „Косматица“, 

• ул. „Васил Априлов“, 

• ул. „Стара планина“, 

• ул. „Захари Стоянов“ 

• и улицата южно от общинския пазар. 

С останалата част от средствата ще бъде извършен основен ремонт на тротоарите на 4 улици в гр. Мездра, които бяха реконструирани през миналата година: 

• ул. „Св. Патриарх Евтимий“, 

• ул. „Оборище“, 

• ул. „Пирин“, 

• и ул. „Георги Бенковски“. 

За всички тези 19 инфраструктурни обекти Община Мездра е изготвила технически проекти. В най-скоро време ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнители на ремонтните дейности. 

Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година предвижда също основен ремонт на улици и на водопроводи в съставните села на общината. Тези обекти ще бъдат включени в Бюджет 2024, който предстои да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет в края на този месец.